L’Associació de Veïns de Sant Joan

Treball veïnal des dels anys 70 fins a l’actualitat

Durant la dècada dels anys 70, en el context del final del franquisme i la transició, els moviments veïnals van créixer arreu de Catalunya amb l’objectiu de defensar els interessos comuns de la població, de reivindicar solucions a les demandes socials i de fer propostes per millorar la qualitat de vida de veïnes i veïns. A Sant Joan, les primeres reunions veïnals es feren sota el paraigües de la Asociación de padres de familias cristianas, ja que les Lleis Fonamentals del franquisme limitaven els drets d’associació i llibertat d’expressió. Aquell grup, que apadrinava Mn Domingo Ciurana, rector de la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà, seria l’embrió de la futura Associació de Veïns de Sant Joan.

Ja en època de Mn Gumersind Vilagran, el primer de febrer de 1980, reunits a les dependències parroquials, un grup de 12 veïnes i veïns signen l’acta fundacional de l’Associació de Veïns Sant Joan de Palamós, amb l’objectiu de “millorar la vida comunitària”. Conscients del que havia suposat la pèrdua d’institucions pròpies d’ençà de l’annexió de 1942, es volia “promoure, desenvolupar i cultivar els estudis, actes, espectacles i en general totes aquelles iniciatives que es consideri d’interès per un millor desenvolupament de la comunitat ciutadana”. Per altra banda, l’Associació de Veïns també seria el “lloc de les reivindicacions comunitàries dels seus socis” en l’àmbit territorial de Sant Joan de Palamós.

Els membres de les primeres Juntes recorden d’aquell temps la “manca d’interès de l’Ajuntament, de Palamós, pel nostre poble”. Expliquen que “els primers anys varen ser de molta feina i moltes reivindicacions. El número de socis creixia constantment. Es demanava molt a l’Ajuntament i s’aconseguia molt poc”. De l’època d’aquelles demandes es va “aconseguir l’enllumenat del Camí Vell de la Fosca, encara que fos amb un sistema força arcaic”. També es va treballar per la instal·lació de les jardineres dels carrers del nucli antic i de l’olivera de la Plaça de Sant Joan, per l’arranjament de la biblioteca El Caliu, per les obres de la futura Plaça de Mn Gumersind (construïda sobre camps del Mas Oliver), per consolidar els locals com a sala polivalent i per fer accessibles els lavabos públics. És precisament en aquesta plaça on, l’any 2006, l’Associació de Veïns va promoure la instal·lació d’un monument de bronze, de mida natural, del que durant més de 30 anys fou rector de la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà. La demanda de millores urbanístiques ha estat, i segueix essent, el principal cavall de batalla de les reivindicacions de l’Associació de Veïns: voreres, paviments, locals, clavegueram, aparcament, circulació de vehicles o enllumenat, són alguns dels aspectes en què més s’ha incidit davant de l’administració.

Pel que fa a activitats, des de l’Associació de Veïns se n’han promogut de tot tipus: cinema a la fresca, concerts de música moderna per a joves, balls de saló, havaneres, cursos – de floristeria, rebosteria, ceràmica o cuina – concerts de jazz, espectacles de titelles, visites guiades al cementiri de Sant Joan i un llarg etcètera. També s’han organitzat activitats de gran format com la Festa del Pedal, Sant Joan Florit, la Revetlla de Sant Joan, la Festa Major de Sant Joan (a l’agost) i la Festa Petita (al setembre), que en diverses edicions ha estat protagonitzada pel Sant Joan Camina; una caminada popular que va transcórrer pels límits de l’antic terme municipal i pels masos de Vila- romà.

Els anys passen, les persones canvien, però els objectius perduren; l’Associació de Veïns continua reivindicant davant de l’administració aquelles actuacions necessàries per millorar la qualitat de vida del veïnat i promou iniciatives per tal de mantenir vives les tradicions, el sentiment de pertinença i l’arrelament al poble de Sant Joan de Palamós. Perquè un poble és la seva gent i, de gent, a Sant Joan, n’hi ha.

Galeria de fotografies