Circ al carrer

DIUMENGE 8 d’AGOST – 18:30H Circ al carrer

Espectacle gratuït amb places limitades. Obertura del recinte a les 18:00h. L’espectacle pot veure’s modificat per l’evolució de la COVID-19. S’adoptaran en tot moment les mesures establertes per les autoritats sanitàries.

    D’acord amb allò que preveu el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades) us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer informàtic que és responsabilitat de l’Associació de Veïns de Sant Joan, amb la finalitat de gestionar l’aforament a aquest esdeveniment. En relació a aquestes dades, en qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició adreçant-vos a l’Associació de Veïns de Sant Joan com a responsable del tractament.